fbpx

Privacy- en Cookie statement INCONTEKX

Inleiding
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Op de uitvoering van deze wet wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy is meer dan enkel het beschermen van persoonsgegevens. Privacy betekent ook dat mensen het recht hebben om handelingen te verrichten, zonder dat de buitenwereld daar kennis van heeft of neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

INCONTEKX vindt de privacy van haar klanten erg belangrijk. In dit privacy statement legt ze uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie is INCONTEKX?
INCONTEKX helpt en adviseert hoe bedrijven hun merk online kunnen bouwen. De onderneming is gevestigd in de World Trade Center The Hague / Business Center, Prinses Margrietplantsoen 33 in Den Haag.

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is INCONTEKX.

Welke persoonsgegevens verwerkt INCONTEKX?

INCONTEKX houdt zich in alle gevallen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • het verwerken van jouw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens te allen tijde gewaarborgd is.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van ons privacy policy nog vragen hebt, kun je contact met INCONTEKX opnemen door een e-mail te sturen naar: info@incontekx.nl.

Waarom verwerkt INCONTEKX jouw persoonsgegevens?

Dienstverlening
INCONTEKX heeft deze contactgegevens nodig om jou te kunnen bereiken en zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. INCONTEKX verkoopt nooit gegevens van haar klanten aan derden.

CMS Systeembeheer
INCONTEKX bouwt websites in WordPress CMS. Het kan voorkomen dat na de bouw van een website de beveiliging, onderhoud, updates, verbetering en het oplossen van storingen aan INCONTEKX wordt gevraagd. Hiervoor zijn gegevens van de klant nodig. Het toepassen gebeurd altijd in overleg met de opdrachtgever.

Verkoop/ informeren
INCONTEKX verwerkt gegevens over diensten die klanten afnemen. Denk hierbij aan aanbod over online marketing en website bouwen. De gegevens worden ook verwerkt om klanten via e-mail te kunnen informeren. Ook kan INCONTEKX telefoongesprekken verwerken teneinde jou te kunnen informeren, maar alleen als we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Als je contact met INCONTEKX opneemt, telefonisch, via e-mail of via Social Media dan worden gegevens van  jou geregistreerd. Zo kunnen wij zien of je al eerder contact hebt gehad. Hetzelfde geldt als je een klacht indient of een factuur niet betaalt. Dan worden ook jouw gegevens geregistreerd. Het verwerken van deze gegevens is nodig in het kader van de dienstverlening.

INCONTEKX zal in gesprek met een klant, telefonisch of via e-mail alleen om gevoelige informatie zoals een rekeningnummer vragen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening of facturering.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan INCONTEKX de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • Bedrijfsnaam
 • Mobielnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Jouw gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke informatie geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij zelf hiervoor toestemming geeft.

(Gratis) download en mailings
Je kunt op de website van INCONTEKX gratis e-books downloaden. Jouw gegevens komen terecht in een mailinglist van Mailchimp. Als je niet op de mailinglist wilt, dan kun je dit aangeven en ook uitschrijven.

Bezoek aan onze website / Cookies

Google Analytics
Om de informatie op de website zo goed mogelijk weer te geven en om te optimaliseren maakt INCONTEKX gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij jouw IP-adres wordt gelinkt aan de door jou uitgevoerde activiteiten op de site van INCONTEKX. Van bezoek aan de website worden datum, tijdstip, duur en IP-adres van bezoeker en de verwijzende website en mobile devices apparaat geregistreerd.

Cookieniveau instellen
Indien u het gebruik van de cookies niet accepteert, bestaat de kans dat de website niet naar behoren zal
functioneren.

Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van uw browser.

Social Media kanalen
Cookies van overige externe partijen. Er kunnen meer onderdelen zijn die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan ‘like’ buttons van sociale mediakanalen. INCONTEKX is actief op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en Google+.

Facebook pixel / Chatbot
Om jou zo goed mogelijk te helpen, maakt INCONTEKX gebruik van Facebook pixel en chatbot.

 • Facebook pixel is een script, een stukje code, dat wij op onze website hebben geplaatst zodat het gegevens kan verzamelen over hoe vaak jij onze site hebt bezocht.
 • Een chatbot is een stukje software dat op basis van zelf ingestelde flows een gesprek kan voeren of eigenlijk imiteren.

Wij gebruiken bovenstaande online tools voor: remarketing, het bijhouden van hoeveel verkopen of registraties er zijn (conversietracking) en het optimaliseren en verbeteren van websitepagina’s.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van jouw computer te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Kijk hier voor meer informatie over cookies.

Blog
Onder blogberichten kunnen worden call to action buttons geplaatst om de artikelen eenvoudig te kunnen delen op social media kanalen zoals Linkedin, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van scripts die afkomstig zijn van deze sociale netwerken. Het kan voorkomen dat deze scripts gebruik maken van cookies. INCONTEKX heeft hier geen invloed op.

Online Marketing campagnes en evenementen
Voor INCONTEKX campagnes en evenementen verwerken wij ook persoonsgegevens. Dit gebeurt via Facebook en Google adwords. Op dit platform worden advertenties vertoond. Daarbij maken wij gebruik van cookies en facebookpixel.

Links
Op de site van INCONTEKX zijn een aantal verwijzingen naar andere websites. INCONTEKX is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Verwerkingsovereenkomst
INCONTEKX heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics en Mailchimp.

Mobiele apparaten
De website van INCONTEKX is responsieve, dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Wij verwerken ook data via deze apparaten. Denk bijvoorbeeld aan online registraties voor een webinar, download e-books en bestellingen via het contactformulier. Nu de aanvallen van mobiele apparaten toenemen, bestaat het risico dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Wij zullen er alles aan doen om alleen beveiligde apps te gebruiken en zullen voorzichtig zijn met inloggen op een openbaar wifi netwerk.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Voor inzage en correctie van andere gegevens kun je contact opnemen met info@incontekx.nl.

Recht op dataportabiliteit (nieuw)
Dit houdt in dat jij het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van jou heeft. Zo kun je, jouw gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem contact met ons op.

Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld verwijderd worden uit een mailinglist. Stuur een mail naar info@incontekx.nl.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging INCONTEKX
INCONTEKX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Voor iCloud, Google Drive en Dropbox gebruiken wij versleutelde wachtwoorden.

Derde ontvangers
Het kan voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Protocol datalekken
Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking of ingezien. Onder onrechtmatige verwerking vallen bijvoorbeeld onbevoegde kennisneming, wijziging, aantasting of de verstrekking daarvan.
Voorbeelden van inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen zijn:

 • kwijtraken van een USB -stick;
 • diefstal van een laptop met klantenbestand;
 • hack waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt;
 • persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd;
 • hacking, malware of fishing;
 • verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres;
 • calamiteiten zoals brand in een datacentrum;
 • verlies van mobiele apparaten waar belangrijke telefoonnummers of informatie op staan.

Zodra er sprake is van datalek bij INCONTEKX, maken wij meteen een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast brengen wij de betrokken personen op de hoogte. Bij de melding zullen wij een duidelijke indicatie geven van wat er mis ging, om welke gegevens het gaat en welke vervolgstappen wij gaan nemen.

Contact
Mocht je na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebt aangaande jouw gegevensbescherming of als je van mening bent dat INCONTEKX haar beleid aangaande privacy niet naleeft, dan kun je altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@incontekx.nl.

Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatste wijziging: april 2021